Se opp for: Helene Opedal

Etter en inspirende tur på Substans 2010, Masterutstillingen til design-studentene ved Kunsthøgskolen i Bergen, fikk jeg øynene opp for flere lovende designere, spesielt Helene Opedal og hennes mangfoldige barnehagemøbler. Helene legger vekt på at møblene skal stimulere barnas sanser, og samtidig appellere til barnas kreativitet og lærelyst. Jeg gleder meg til å se mer fra henne.
“Mens en voksen person anvender seg selv til å utvikle omgivelsene, bruker barna omgivelsene til å utvikle seg selv” -Helene Opedal
Bilder fra khib.no